Att gå från klassrum till e-learning

Fördelar

 • Oberoende av tid och rum
 • Just in time – kunskap när man behöver den
 • Kostnadseffektivt
 • Effektivitet – e-kurs går fortare – mer fokuserat lärande
 • Enhetligt – samma budskap till alla
 • Oberoende av utbildares tid och kompetens
 • Kvalitetssäkring går att göra innan
 • Det går att komma ikapp vid sjukdom
 • Repetition många gånger för att stärka lärandet
 • Anpassning till egen nivå – börja där du själv är – hoppa över
 • Anpassning till lärstilar möjlig. Välj att läsa eller lyssna.
 • Få koll på kunskap genom tester
 • Många korta lärpass ofta effektivare än långa.
 • Bra att kombinera med andra metoder.

Nackdelar

 • Kräver egen planering och ansvar för att fullfölja
 • Kan kännas mindre prioriterat och därav inte bli av
 • Risk för att det inte står i kalendern
 • Kan kräva stark styrning och uppföljning av chefer/projektledare för att säkra genomförande.
 • Ej möjlighet att ställa frågor
 • Inget nätverkande/erfarenhetsutbyte
 • Olika syn på e-learning som metod. Kan finnas de som har motstånd.
 • Kräver uppdatering över tid – håller inte för evigt
 • Tar initialt tid för att ta fram anpassade egna moduler

Pin It on Pinterest

Scroll to Top