Vårt sätt att ta fram en anpassad och skräddarsydd e-learning är enkel. Den följer en tydlig process med 11 tydliga steg

 

Projektstart

När vi startar upp projektet går vi igenom en checklista med ett 20-tal frågor för att ringa in produktionen. Här gör vi målgrupp och syfte tydligt, hur vi följer upp resultat och användning av e-learningen och på vilket sätt den ska användas. Ska den till exempel vara anpassad till mobil och padda?

Workshop

Vi gör en genomlysning av material och innehåll i en första workshop med dig som kund och faktaägare. Här tittar vi på omfattning och på vad som behöver ingå för att nå mål och syfte. Underlaget här ger oss det vi behöver för att forma koncept och göra ett grovmanus.

Koncept

Vi stämmer av konceptet med dig som kund. Ska det vara filminslag. Gamification. Quiz och frågor eller vilken övergripande tanke har vi med det konceptuella. När vi fått klartecken på det går vi vidare i processen med design.

Design

Vi sätter en grafisk form och design på den konceptuella lösningen. Ni ger ert godkännande på designlösningen och vi stämmer av att alla grafiska element, typsnitt, färg och form följer den profil eller grafiska manual som ni har om den ska kopplas till det.

Grovmanus

Från den första konceptuella skissen sätter vi ett grovmanus. Här ger vi förslag på hur de olika delmomenten och innehållet byggs på och vilka manusdelar som vi ser kommer in och i vilken form. Vi får en avstämning och ok från er och sen bygger vi utbildingen av en testmiljö.

Pilot och testmiljö

Vi gör ett första kapitel klart- testar färg och form och funktionalitet och får godkänt på hur vi lagt upp utbildningen. Här finns ett detaljerat manus och innehåll för en klar modul och kapitel att ta ställning till.

Detaljmanus

När piloten är testad och klar gör vi klart detaljmanus och får detta godkänt för alla delar och produktionsfasen tar vid.

Produktion

Vi lägger in material, formger och gör klart allt material i produktionen för slutgodkännande.

Leverans

När allt är godkänt och klart så får ni en fil med utbildningen och den är klar att installeras hos er och lanseras.

Stöd med implementering

Vi är experter på lärande och vi har också verktyg och material för att implementera och stötta lärandet på plats. Vår metod för effektivt lärande med e-learning som bas innehåller även ett arbetsmaterial som ingår i våra produktioner. Det kan ni använda fritt i er egen organisation.

Uppföljning

Vi har fokus på effektivitet målstyrning och vill att ni skapar resultat av de produktioner vi gör. Vi hjälper er med målstyrning och implementering såväl som uppföljning av projektet. Här har vi stödmaterial och checklistor till dig som beställare.

Varukorg

Stöd för långsiktigt lärande och blended learning

Vill ni hitta lösningar för kombinerade aktiviteter och blended learning för att bygga en ram runt e-learningen som gör att den fungerar och skapar resultat. Läs mer här

Vill du testa oss?

Boka en miniworkshop med oss helt förutsättningslöst.
Vi bjuder på två timmars konsultation om hur din nästa e-learning kan se ut.

Maila oss så berättar vi mer.

Pin It on Pinterest