Företagsanpassat

Vi kan göra allt från mindre anpassningar av våra befintliga produkter till en helt egen anpassad e-learning utifrån dina utbildningsbehov och det som passar just din verksamhet.

Nivå 1 - Färdiga koncept med liten anpassning

Vi anpassar någon av våra befintliga e-utbildningar till er med mindre ändringar.  Ex logotype, ändringar i text och bild eller att stänga ned någon /några delar som inte är relevanta. Exmepelvis utbildningen i Lönesamtal görs med egen logga och egna mallar och introduktionstexter.

Ja tack – Jag vill gärna ha kostnadsförslag för anpassad e-learning

Nivå 2 - Färdiga koncept med helt nya inslag

Vi utgår från någon av våra befintliga e-utbildningar men gör större ändringar i både strukturer och innehåll och lägger till faktainnehåll som är specifikt för organisationen.  Här finns möjlighet till helt egen profilering och design även grafiskt. Exempelvis kan vår utbildning i Presentationsteknik användas som bas för produktionen men med nya filmer som är specifika för en viss målgrupp och nya övningar och materail läggas in.

Ja tack – Jag vill gärna ha kostnadsförslag för anpassad e-learning

Nivå 3 - Egen design med utgångspunkt i basmallar

En egen form och upplägg tas fram men vi utgår från basmallar för att spara tid och pengar. Målet här är att jobba tids- och kostnadseffektivt och att på ett par tre månader har en god kvalitet men med mer basala funktioner och avgränsningar i teknik och grafik för att snabbt kunna få fram en e-modul på ett för målgruppen och målbilden effektivt sätt. Som exempel kan ett antal basmallar varieras med bild och form men interaktivtet och grafiska inslag är mer begränsade.

Ja tack – Jag vill gärna ha kostnadsförslag för anpassad e-learning

Nivå 4 - Mer specifik och anpassad konceptuell design

En egen form med mer grafiskt avancerad design och struktur tas fram. Här finns utrymme för såväl film som interaktivitet  och innehållet varieras på det sättet det förmedlas. Vi jobbar med ert designteam och sätter upp en helt unik lösning.

Ja tack – Jag vill gärna ha kostnadsförslag för anpassad e-learning

Varukorg

Stöd för långsiktigt lärande och blended learning

Vill ni hitta lösningar för kombinerade aktiviteter och blended learning för att bygga en ram runt e-learningen som gör att den fungerar och skapar resultat. Läs mer här

Vill du testa oss?

Boka en miniworkshop med oss helt förutsättningslöst.
Vi bjuder på två timmars konsultation om hur din nästa e-learning kan se ut.

Maila oss så berättar vi mer.

E-learning biblioteket

Färdiga e-learning moduler i kommunikation och ledarskap till hela din organisation.

Läs mer här

Pin It on Pinterest