Svåra samtal

Kommande release: Svåra samtal –  Vad är svårt och varför? Du får i utbildningen insikt och verktyg att hantera chefens lite svårare samtal. Utbildningen finns för enstaka licenser och går även att beställa till eget LMS.

1.295,00 kr ex. moms

Utbildningen består av korta filmer där du får inspiration, tips och fakta kring olika teman som berör ämnet. I varje kapitel finns även övningar, tips från mentorer och checklista. Du skriver ner din egen reflektion i din handlingsplan som gör det möjligt att repetera och arbeta vidare med det i ditt dagliga arbete. Du kan själv välja de delar av utbildningen som är mest intressant för dig. Totalt tar utbildningen ca 2 timmar att göra.

Du har tillgång till utbildningen i tre månader från att vi levererar din beställning.

1. Vad är svårt och varför?
2. Förberedelser och struktur
3. Tydlighet
4. Känslor och försvar
5. Vad säger arbetsrätten
6. Prestation och feedbacksamtal
7. Ej önskvärda beteenden
8. Personliga samtal
9. Förändrade villkor

Skräddarsytt

Vi kan göra allt från mindre anpassningar av våra befintliga produkter till en helt egen anpassad e-learning utifrån dina utbildningsbehov och det som passar just din verksamhet.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top