Ledarskap i utmanande tider

En utbildning för dig som chef som behöver ta dig och din grupp genom både omställning och utmaningar.

Vi går igenom ledarrollen, teamets uppgift, individers reaktioner och sätter fingret på vad som är speciellt kritiskt när omvärldsfaktorerna påverkar oss och vi tvingas hantera både oro, stress, sorg och förändrade förutsättningar.

0,00 kr ex. moms

Utbildningen består av korta filmer där du får inspiration, tips och fakta.  I varje kapitel finns även en checklista.  Utbildningen innehåller även ett arbetsmaterial som du kan jobba vidare med för att skapa bra förutsättningar för din egen situation. Du kan själv välja de delar av utbildningen som är mest intressant för dig. Totalt tar utbildningen ca 1 timme att göra – plus den tid du jobbar med din egen plan.

Beställer du utbildningen som personlig webblänk har du  tillgång till utbildningen i tre månader. Utbildningen kan också beställas för större grupper som webblänk. Be oss om offert. Och vill du hellre lägga den i eget LMS eller anpassa utbildningen så går det också utmärkt. Be oss om förslag och offert.

 1. Ledarrollen i utmanande tider
  • Vad är speciellt i ledarrollen när saker ställs på sin spets? Var behöver du ha ditt fokus?
  • Vilka verktyg kan du behöva använda och vilka fem områden behöver du leva upp till?
 2. Psykologin i utmanade lägen
  • Vi har olika reaktionsmönster och har du verktygen för analys så kan du lättare hjälpa och stötta.
  • Hur ser du när beteendemönster signalerar hot? Och hur kan du hjälpa till trygghet och tillit?
 3. Situationsanpassat ledarskap
  • Att anpassa sitt ledarskap är inget nytt. Men i kris och utmanande situationer kastas saker om och tidigare kompetenta medarbetare kan hamna i nya mönster där kompetens och motivation plötsligt brister.
  • Hur kan du reorientera både dig och dina medarbetare så att rätt person får rätt stöd?
 4. Teamets utmaningar i förändring
  • Vad händer med ett team när saker förändras? Hur hantera konflikter och oro på gruppnivå?
  • Hur kan du agera för att gå tillbaka till arbetsro och effektivitet?
 5. Kommunikation i utmanande tider
  • Din egen tydlighet och sätt att kommunicera ställs på sin spets i kriser och utmanande situationer.
  • Hur behöver budskap föras fram? Och hur kan du minska motstånd och oro med tydliga budskap?
 6. Att samtala på distans
  • I dessa tider har vi lärt oss kommunicera på distans och via länk. Men vad skapar tekniker för hinder i att föra djupa samtal? Och hur kan vi förbättra samtalsklimatet om vi inte kan ses fysiskt?
 7. Sorg och kris
  • I större omställningar och i tider av oro kan både chock och sorg inträffa som gör att en medarbetare behöver starkt stöd. Och en medarbetare i ett team som inte mår bra påverkar förstås även hela teamet? Vad behöver du tänka på och hur agerar du?
 8. Från reaktion till nyorientering
  • När den akuta fasen är över,  så snart som möjligt,  behöver en nyorientering ske för att skapa en färdriktning och motivation. Hur skapa kraft och ta hjälp av varandra och hur peka ut en ny kurs på ett bra sätt?

Skräddarsytt

Vi kan göra allt från mindre anpassningar av våra befintliga produkter till en helt egen anpassad e-learning utifrån dina utbildningsbehov och det som passar just din verksamhet.

Pin It on Pinterest

Scroll to Top

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tips och nyheter direkt till din mail.

Produktblad

Ladda ner produktbladet för utbildningen Ledarskap i utmanande tider.

Offertförfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi en offertförfrågan för e-kursen Ledarskap i utmanande tider.